คำพยากรณ์ วันพืชมงคล ประจำปี 2553  
 

คำพยากรณ์งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้

"พระยาแรก" นาเสี่ยงหยิบผ้า 6 คืบ พยากรณ์ น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่
"พระโค" กินหญ้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี...

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2553 เวลา 09.06 น. โดย คุณ ปาริฉัตร@Naxsolution.com

ผู้เข้าชม 1431 ท่าน