หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Website และ App ท้องถิ่นไทย
ที่ให้บริการตั้งแต่ปี
 

  ข่าวสาร NAX Solution
 
 
 

 
ความภาคภูมิใจของ NAX Solution  
 

                                                                        ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

          1. องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก  จังหวัดนครสวรรค์   ได้คะแนน ITA  99.52 %
          ระดับหน่วยงานภาครัฐ
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนครสวรรค์
                    อันดับที่ 1 ระดับภาคเหนือ
                    อันดับที่ 2 ระดับประเทศ
          ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนครสวรรค์
                    อันดับที่ 1 ระดับเหนือ
                    อันดับที่ 1 ระดับประเทศ
          ระดับองค์การบริหารส่วนตำบล
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนครสวรรค์
                    อันดับที่ 1 ระดับเหนือ
                    อันดับที่ 1 ระดับประเทศ

          2. เทศบาลตำบลลาดใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ  ได้คะแนน ITA  96.50 %
          ระดับหน่วยงานภาครัฐ
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดชัยภูมิ
                    อันดับที่ 4 ระดับภาคอีสาน
                    อันดับที่ 14  ระดับประเทศ
          ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดชัยภูมิ
                    อันดับที่ 3 ระดับภาคอีสาน
                    อันดับที่ 8 ระดับประเทศ
          ระดับเทศบาลตำบล
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดชัยภูมิ
                    อันดับที่ 2 ระดับภาคอีสาน
                    อันดับที่ 3 ระดับประเทศ

          3.เทศบาลเมืองพิมลราช จังหวัดนนทบุรี ได้คะแนน ITA 93.37%
          ระดับหน่วยงานภาครัฐ
                    อันดับที่ 1 ระดับจังหวัดนนทบุรี
                    อันดับที่ 12 ระดับภาคกลาง