หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
NAX
Solution
รวมมืออาชีพ ประสบการณ์สูงเพื่อสร้างสรรค์บริการ
 

  รายงานการ Update เว็บไซต์ให้ลูกค้า
 
 
 
ลำดับ รายการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม วันที่
1 เพิ่มฟังก์ชัน ช่องทางรับฟังความคิดเห็น (แถบเมนูลัด ด้านซ้ายของหน้าเว็บไซต์ อปท.) 22 พ.ย. 2564
2 เพิ่มฟังก์ชัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรองรับ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการฯ 1 ก.ค. 2564
3 เพิ่มการติดตั้ง ปลั๊กอินแชทของเพจ Facebook ( Live Chat โดย Messenger) บนหน้าเว็บไซต์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนติดต่อกับทางหน่วยงาน 1 ก.ค. 2564
4 เพิ่มฟังก์ชัน โครงสร้างส่วนราชการ แยกรายกอง - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 11 ก.พ. 2564
5 เพิ่มฟังก์ชัน การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 11 ก.พ. 2564
6 เพิ่มฟังก์ชัน การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 11 ก.พ. 2564
7 เพิ่มฟังก์ชัน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 11 ก.พ. 2564
8 Update ฟังก์ชัน การตรวจประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ 2564 3 ก.พ. 2564
9 เพิ่มฟังก์ชัน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 31 ต.ค. 2563
10 เพิ่มฟังก์ชัน อำนาจหน้าที่ - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 1 ต.ค. 2563
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  084-228-9656
  sales@naxsolution.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,317,054 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549