หน้าหลัก
หน้าหลัก
ผลงาน
ผลงาน
เกี่ยวกับ NAX
เกี่ยวกับ NAX
ข่าวสาร
ข่าวสาร
ติดต่อ NAX
ติดต่อ NAX
NAX
Solution
รวมมืออาชีพ ประสบการณ์สูงเพื่อสร้างสรรค์บริการ
 

  รายงานการ Update เว็บไซต์ให้ลูกค้า
 
 
 
ลำดับ รายการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม วันที่
1 เพิ่มฟังก์ชัน โครงสร้างส่วนราชการ แยกรายกอง - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 11 ก.พ. 2564
2 เพิ่มฟังก์ชัน การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 11 ก.พ. 2564
3 เพิ่มฟังก์ชัน การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 11 ก.พ. 2564
4 เพิ่มฟังก์ชัน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 11 ก.พ. 2564
5 Update ฟังก์ชัน การตรวจประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ 2564 3 ก.พ. 2564
6 เพิ่มฟังก์ชัน กฏหมายที่เกี่ยวข้อง - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 31 ต.ค. 2563
7 เพิ่มฟังก์ชัน อำนาจหน้าที่ - โดยที่ทางหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้ 1 ต.ค. 2563
8 เพิ่มฟังก์ชัน ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย 25 ส.ค. 2563
9 บริษัท Update Feature ในส่วนของ Gallery ให้สามารถเลื่อนลำดับ การจัดเรียงรูปภาพ ได้ตามที่ต้องการ 23 มิ.ย. 2563
10 เพิ่ม Feature ค้นหา ข่าวสารจาก สถ.จ. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว สำหรับการใช้งาน 27 พ.ค. 2563
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
เพิ่มเติม
 
     
  Functions Link
     
  บริการ
     
  NX Engine  
ติดต่อ NAX
 
  056-227-775
  094-636-6646
  sales@naxsolution.com
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ 2549 © บริษัท แนกซ์ โซลูชั่น จำกัด
จำนวนผู้เข้าชม 2,122,307 เริ่มนับ 30 ส.ค. 2549